Januari 2023

Sistematika Geografi

Sistematika Geografi Pendapat Ahli Ada beberapa pendapat ahli tentang bagaimana sistematika geografi diantaranya adalah: Hutington, Menurutnya sistematika geografi adalah sebagai berikut: Geografi Fisik: Berkaitan dengan lingkungan/...

Continue reading...
Verified by MonsterInsights